Na de opname verwerken wij al deze gegevens in het taxatierapport. Verder worden ook de kadastrale gegevens, bodeminformatie (indien aanwezig) en bestemmingsplankaart zorgvuldig verwerkt. Op basis van al deze gegevens wordt de waarde bepaalt. Hierbij wordt er een vergelijking gemaakt met (geïndexeerde) verkoopprijzen van referentieobjecten in de directe omgeving.